TR Ι EN
21 21 21
İşçi Geliştirme Programları kurumsal saygınlığın korunmasına,
müşteri memnuniyetinin sağlanmasına, çalışanların organizasyon
üzerindeki değerlerinin arttırılmasına, kendilerini ve işlerini
geliştirmesine yöneliktir.

Uygulanan programlar aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.
Çalışanın her zaman kalite inancı ile hareket etmesini sağlamak.
Çalışanlarımızın, müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik
yurtiçinde ve yurtdışında eğitim almalarını sağlamak.

Çalışanın teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip etmesini,
uyum sağlamasını, yeni gelişen durumlara adapte olmasını
desteklemek.

Çalışanın eğitime özenmesini sağlamak için gerekli
motivasyonu oluşturmak

Çalışanın çalışırken öğrenmesini, öğrendikçe gelişmesini,
daha yüksek seviyedeki bilgilere gereksinim duymasını ve
yeniden öğrenmesini sağlamak.