TR Ι EN
20
Hedeflerini, sahip olduğu insan kaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren
Özçelikler Hidrolik Silindir; karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu,
katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir firma olma hedefini benimsemektedir.
 
Firmamız; nitelikli insan kaynağı teminine, çalışanlarının gelişimine ve
motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermiştir. Çalışanlarının
memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak, bu konulara kaynak ayıran
Özçelikler Hidrolik Silindir, tecrübe ve bilgi birikiminin harmanlanması ile
daha iyi hizmet verilebileceğine inanmaktadır.
 
Özçelikler Hidrolik Silindir olarak; işe alımda önem verdiğimiz noktalar,
adayın, işe olan bakış açısı ve tecrübesi oluşturmaktadır. Hangi departman
için değerlendirilirse değerlendirilsin adaylarımızın aşağıdaki yedi ana
özelliğe sahip olmasını beklemekteyiz.

Takım Çalışması, İşbirliği Geliştirme, Yaratıcılık ve Girişimcilik, Sonuç Odaklılık,
Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme, Farklılıklara Uyum Gösterme ve 
Müşteri Duyarlılığı.
 
Tüm bu değerlendirmeler neticesinde, uygun bulunan adaylarımıza,
tarafımızdan iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday deneme
sürecine başlar.
 
Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın, firmamıza hızla entegre olmalarını
sağlamak için İşe Uyum Programı düzenlenir. Bu program dahilinde,
firma tanıtımı, firma vizyonu,  hedefleri ve bilgilendirmeleri aktarılır.